Bükkösdön működő egyesületek

Bükkösd Holnapjáért Egyesület

A Bükkösd Holnapjáért Egyesület a település fejlődéséhez kíván hozzájárulni, ezt tűzte ki céljául.
Vezetője: Ninkóné Györe Valéria.

Bükkösd Községi Sportegyesület

A bükkösdi sportelep működtetését és a sportszervezési feladatokat a Bükkösd Községi Sport Egyesület látja el a településen. Jelenleg 2 aktív szakosztályuk működik a Labdarúgó Szakosztály és a Lovas Szakosztály
Az egyesület elnöke: Györkő Ernő
A Lovas Szakosztály vezeztője: Szabó Zoltán

Bükkösdi Horgász Egyesület 

Bükkösdön a horgásztó üzemeltetését a Bükkösdi Horgász Egyesület végzi.
Az egyesület elnöke: Slavonics Csaba
Az egyesület tevékenységéről bővebben ide kattintva olvashat >>>
Tekintse meg a horgászattal kapcsolatos fotókat >>>

Bükkösdi Polgárőr Egyesület 

Bükkösdi Polgárőr Egyesület - Alapításának éve: 2009. - Elnöke: Hajdu József
Az egyesület több, mint 30 tagja van. Önkéteseik naponta járőröznek a településen, hogy biztosítsák a falu nyugalmát. Működésüket nagyban segíti a helyi Önkormányzat és a Megyei Polgárőr Szövetség is.

Zöld Völgyért Egyesület

Az Egyesület neve: A “Zöld Völgyért” Egyesület
Székhelye: 7682, Bükkösd, Kossuth L. u. 50.
www.zoldvolgyert.hu

Működése Dél-Dunántúli régió területére terjed ki.
A “Zöld Völgyért” Egyesület egy közösségi érdekképviseleti társadalmi szervezet, földrajzi közelségen alapuló stratégiai szövetség.

Az egyesület megalakulása:
2003. december 2-án – jött létre  A “Zöld Völgyért” Egyesület, példátlan gyorsasággal és egyetértésben. A cementgyár tervezésének híre adta a lendületet; a közvetlen előzmény két közösségi program, a hetvehelyi és bükkösdi falugyűlés volt, ahol a Strabag Rt. képviselője ismertette a  cementgyár építésének tervét, a falu lakosai pedig feltették kérdéseiket és elmondták véleményüket . Az összefogás intenzitása azzal magyarázható, hogy itt nem egy hobbi, szabadidős tevékenység az összetartó erő, hanem a jövőért érzett aggodalom, az egész térség fejlődésének ügye, annak a felismerése, hogy egy helyi döntés mekkora hatással lehet akár 30 másik település, egy egész régió életére, valamint az ország gazdasági helyzetére.

Tagjai: olyan emberek, akik a jövőjüket ebben a térségben képzelik el, itt alakítják:  Bükkösd, Hetvehely és a többi érintett falu lakosai, a hagyományos iparágak művelői (erdőgazdaság), a térség organikus fejlődésének hívei, a kihalt falvak újraépítői, a városokból a falvakba települtek, tanárok, környezetvédelmi mérnökök, erdészek, művészek,  informatikus, polgármester, képviselő, kézműves; turisztikai kisvállalkozásokat működtetők, és azok, akik a helyi adottságok kihasználásával terveztek itt vállalkozásokat alapítani (pld. szociális intézmények, nyugdíjas otthon, üdülőközpont ). Ezt az évtizedekkel ezelőtt  megkezdett és további nemzedékek számára érvényes fejlődési irányt drasztikusan megállítaná egy szennyező üzem telepítése a természetvédelmi területek mellett, az ökológiai folyosó közepén.
Az alapítók a “Zöldvölgy” kistérség 9 községéből 27 tag, a létszám napról napra bővül, ma az egyesületnek 45 tagja van.
A tagok egy része formális vagy informális szervezetekben korábban is részt vett a térséget fejlesztő tevékenységekben (alapítványok, egyesületek, faluközösségek, melyek települési szinten hatottak, több, mint 20 szervezet). Olyan emberekről van szó, akik ösztönösen vagy tudatosan egy olyan környezet- és egészségtudatos életprogram mellett döntöttek, melynek létjogosultsága  a 21. században , és különösen az EU-csatlakozás után egyértelműen bebizonyosodik.

Elnevezés:
A “Zöld Völgyért” Egyesület egy kistérség nevét viseli, amely jelenleg egy baranya megyei kistérségi önkormányzati társulás neve is. Úgy tudjuk, hogy a jövő évtől új statisztikai régiók lesznek kijelölve, a korábbiak megszűnnek. Ezért is van különösen nagy jelentősége annak, hogy a földrajzi, természeti adottságok alapján kialakult térség összefogását a jövőben a civil szervezet felvállalja.

Civil stratégia, civil partnerség:
Ma már egyre inkább elfogadottá válik a három szektorú társadalmi modell:
Piac  - állam (önkormányzat)  - civil szektor, ahol az autonóm civil társadalmat partnernek tekinti az állam.
A “Zöld Völgyért” Egyesület ennek a három szektorú társadalmi modellnek a hiányzó láncszeme térségi szinten.
Folyamatos párbeszédet kíván folytatni  a térség sorsát alakító szereplőkkel –a döntéshozókkal, szakemberekkel, hatóságokkal;  partneri viszonyt alakít ki az állami (önkormányzati) szervekkel és megvalósítja a civil kontrollt.

Céljai:

  • térségfejlesztés
  • környezet- és természetvédelem
  • turisztika  
  • Hagyományok ápolása, hagyományteremtés;
  • A Zöldvölgy és a régiós települések együttműködésének koordinálása

Várható eredmények:
Települési – térségi – regionális szintű érdekek összehangolása.
A térség megújulási képességének kialakítása, alternatívák kidolgozása a helyi erőforrások kihasználására, a több lábon álló, nem importfüggő, gazdasági önállóság megteremtése, ahol minél több helyben maradó jövedelem keletkezik.
Tudástranszfer, információáramlás megvalósítása, a szellemi műhelyekkel  (egyetem) és szakmai szervezetekkel együttműködve.
A szellemi erőforrások helyi és regionális szinten összekapcsolódnak és szinergikus hatásaikat tekintve megsokszorozódnak.

Jövőkép:
Végeredményben a térségben megkezdődött organikus fejlődés tovább folytatódik, mely a környezetbarát, egészségre nem káros gazdasági fejlesztések  révén a térség hosszú távú gyarapodását, fenntartható fejlődését fogja biztosítani.

Bükkösdi 4H Klub

 

Bükkösd-Hähnlein Baráti Egyesület

Az egyesülési jogról kiadott törvény alapján a Baranya Megyei Bíróság 2008. szeptember 17.-én végzésével nyilvántartásba vette a bükkösdi székhelyű Bükkösd-Hähnlein Magyar-Német Baráti Egyesületet. Az egyesület létrehozása Horváth Zsolt szervező munkájának köszönhető.
Társadalmi szervezetté vált egy baráti társaság, amelynek tagjai évekig tartó együttműködéssel tették le az alapjait annak, hogy jogilag egyesületnek minősüljön, és komolyabb támogatások elnyerésére legyen esélye. A két település közötti kapcsolat 1985 évben a labdarúgócsapat kiutazásával az akkori NSZK-ban, Hähnleinben kezdődött el.
Azóta folyamatosan minden évben találkozót tart a részben alapító tagokból, részben a később csatlakozókból álló baráti társaság. A hosszú ideje pünkösdkor sorra kerülő találkozókon 50-60 fő közötti létszámra szervezi az aktuális a vendéglátó falu a négy napos közös programokat.
Az évek során rengeteg fotó és videófilm rögzítette a színes, változatos helyszíneket, sok emlék elraktározódott emberekben. Sokan látogatják meg a közös találkozón kívüli időpontban is vendéglátó házigazdájukat, de a villányi vörösbor fesztiválon is lehet már évek óta találkozni hȁhnleini és bükkösdi borkedvelőkből álló társasággal.
Az eltelt több mint 20 évben gyerekek felcseperedtek, ország név, társadalmi címke lecserélődtek.
Ami 1985 óta megmaradt: pünkösdkor Bükkösd-Hähnlein magyar-német találkozó van , amit jövőre magyar földön a Bükkösd – Hähnlein Magyar-Német Baráti Egyesület fog megszervezni.